Dr. Abdulrezzak ÇİL

Dr. Abdulrezzak ÇİL

[email protected]

Aile Şirketlerinin Gizli Gücü: Avantajları ve Fırsatları Keşfedin

05 Temmuz 2024 - 23:00

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de aile şirketlerinin şirketler içerisindeki oranı oldukça yüksektir. Bu oran ülkemizde %90-95’i bulmaktadır. Bu durum aile şirketleri üzerine çok sayıda çalışma yapılmasını gerekli hale getiriyor. Bu yazımızda aile şirketi olmanın avantajlarına odaklanarak gizli güçlerini keşfetmeye çalışacağım.
Günümüzde aile şirketi olmanın avantaj ve fırsatları nelerdir? sorusuna verilebilecek birçok cevap sıralayabiliriz.

 • Aile şirketlerinde çalışan aile üyelerinin yüksek sadakatleri ve özverili olmaları,
 • Vizyoner olmaları,
 • Uzun vadeli hedefler koyabilmeleri,
 • İstikrarı arzulamaları ve bunu sağlamak için çalışabilmeleri,
 • Kuruluşundan itibaren gelen güven duygusunu barındırmaları,
 • Yeni yatırım fırsatlarını arzuluyor olmaları,
 • Farklı aile üyelerinin farklı bakış açılarına sahip olmaları,
 •  Yeni neslin yaratıcılık özelliklerinin sektöre ve işletmeye etkileri sayılabilecek birçok avantajdan sadece birkaçıdır. Bu avantajlar tabi ki şirketlere göre çeşitlilik de göstermektedir. 
Avantajları sırasıyla değerlendirmek gerekirse ilk sırada sadakat gelecektir. İşletmelerde sadakat çok önemlidir. Çalışan, ortak, üst ve orta düzey yöneticilerin işletmeye olan sadakati bir işletmenin çalışanlarından beklentilerinin başında gelir. Çalışan sadakati aile üyelerinde daha yüksektir ve uzun süren birliktelikleri barındırır. Bu durum bir yandan şirket kültürünün oluşmasına zemin hazırlarken bir yandan da şirket hafızasının kaybolmamasına sebep olur. Sadakati sağlayacak adımlar sağlıklı bir şekilde atıldığında kurumsal aidiyet tesis edilebilecektir. Kurumun geleceğinde kendini gören aile üyeleri kendilerini çok daha iyi hissedebilecektir. Doğru bir şekilde görevlendirmelerin yapılması, aile üyelerinin kendilerini yetiştirmelerine imkân sağlanması, hisselerin adil dağıtılması, adil ücretlendirme, yan haklar ve ortaklık oranları ile etkilerinin belirlenmiş olması aile üyelerinin işletmeye sadakatini artıracaktır.

Vizyoner olmak ve uzun vadeli hedeflerin olması sadakatin ortaya koyacağı sonuçlardandır. İşletmenin geleceğinde kendisine sağlam yer edinmiş aile üyeleri kendi vizyonları ile şirketin vizyonunu birleştirerek bir sinerji oluşmasına zemin hazırlayacaktır. Şirketin toplam kalitesi, üretim kapasitesinin artması, insan kaynağı kalitesinin artması, büyüme planlarının sahaya yansımasından olumlu etkilenen aile üyeleri şahsi vizyonlarını şirketin geleceğine eklemleyeceklerdir. İşletmenin en önemli insan kaynağı olan veliahtların sağlayacağı en önemli katkı bu olacaktır. Ortak vizyonun oluşması ile vizyona sağlayacağı katkının sahaya yansıdığını gören aile üyesi kendisini daha iyi motive edecektir. Böylece dış motivasyon kaynakları kadar önemli olan iç motivasyon sağlanmış olacaktır.

Sadakat sağlanmış ardından vizyon birliği oluşturulmuş bir şirkete aile üyelerinin katacağı diğer önemli katkı da istikrardır. İstikrarlı bir yönetim yapısını yakalayan aile şirketleri rahatlıkla ikinci kuşaklara sağlıklı bir şekilde devredilebilecektir. Kuşaklar arası geçişin uygulanabilir bir strateji ile sağlam bir zemine oturtulduğu yapı işletmenin istikrarını besleyecektir. Aile üyelerinin aralarında iş birliği ve iş bölümü çalışmaları yapılmış ve yönetim erki sağlıklı dağıtılmış işletmelerde istikrar sağlanacaktır. Tabi ki bu istikrarı sağlayacak bir iş planının oluşturulması da önemlidir.

İşletmelerde çalışanlar arasında güven çok önemli olduğu kadar aile üyeleri arasında da güven çok önemli bir yer kaplamaktadır. Aile şirketinde çalışan aile üyelerinin aralarında tesis edilmiş güven duygusu çok belirgin olduğunda paranın ve gücün yönetiminde bir sorun çıkmayacaktır. Bu güven mekanizmasını şeffaf, hesap verebilir ve öngörülebilir bir yönetim anlayışıyla sağlamak mümkün olacaktır. Güven duygusunun sağlam bir zemine oturabilmesi için kurumsal altyapının oluşmuş olması çok önemlidir. Şirketteki aile üyeleri kendi deneyim, birikim, ego ve yaş faktörlerini kullanarak iş yapma veya yaptırma üzerine değil yetkinlik ve görevlendirme bazlı bir iş paylaşımı yapmaları güven alanının daha sağlıklı oluşmasına zemin hazırlayacaktır.

Şirket içinde diğer şartlarla birlikte güven de sağlandıktan sonra artık yeni limanlara yelken açmak ve yeni iş fırsatları kovalamanın vakti gelmiştir. İyi bir fırsat analizi yapıldıktan sonra yeni fırsatlar ve yeni yatırımlar için çalışmalar yapılabilir. Yeni yatırımları da profesyonellerle birlikte yetişmiş aile üyeleriyle yapmak aile üyelerine güven aktarımının en önemli yansımasıdır. Yeni yatırımlar, yeni fırsatlar ve yeni nesiller şirkete yeni bir enerji katacaktır.

Aile şirketinde aile üyelerinin yukarıdaki süreçleri hayata geçirmeleri için düzenli olarak çalışan aile üyeleri arasında toplantılar yapılmalı ve beyin fırtınaları oluşturulmalıdır. Üçer aylık dilimler halinde yılda dört kez yapılmasını önerdiğim toplantılarda aile üyelerinin farklı bakış açılarının sahaya yansımasına fırsat oluşturacağı düşüncesindeyim. Belli hazırlık çalışmaları yapılarak yapılandırılmış, gündemleri belirlenmiş, sunumlar da içeren toplantıların yapılması kazanımları üst düzeye çıkaracaktır. Bu toplantılar ile hem etkili iletişim sağlanmış olacak hem de iletişim kanalları açık hale getirilmiş olacaktır. Burada yapılan çalışmaların notları toplanıp kitapçıklara dönüştürülerek paylaşılmalı ve kurumsal bir hafıza oluşturulmalıdır. Bu toplantılar bir anlamda veliaht akademisine dönüşecektir.

Aile şirketinde aile üyelerinden çalışanların olması şirkete birçok avantaj sağlayabilir. Siz de çalıştığınız aile şirketlerinin size sağladığı avantajları yorumlarınıza eklerseniz çok memnun olurum. Avantajların dezavantaja dönüşmemesi için aile şirketi kurucu ve yöneticilerinin bu avantajların fazlasıyla farkında olmasını ve bunları çok iyi değerlendirmesini öneriyorum.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

 • 7 Yorum
 • Buse Kaya
  5 gün önce
  Hocam yazınızda aile şirketlerinde sıkıntıya yol açabilecek birçok durumdan bahsetmişsiniz ve çok açıklayıcı olmuş ama galiba benim için en kritiği kıyas durumlarının oluşması bu durumun ortadan kalkması için yazınızda bahsettiğiniz gibi kurallar koyulması ve bu kuralların ciddiye alınması aile arası ilişkinin de sağlıklı tutulmasında çok önemli rol oynayacaktır.
 • Hande
  5 gün önce
  Aile şirketlerinin de pek çok şey gibi dezavantajları olmasına rağmen aile ilişkilerinden kaynaklanan sadakat, istikrar ve güvenin iş etiğine de yansıtılmasın aile şirketleri için önemini çok detaylı bir şekilde açıklamışsınız hocam elinize sağlık
 • Arda Yılmaz
  5 gün önce
  Aile şirketlerine hiç bu açıdan bakmamıştım elinize sağlık.
 • Cenk ÖNCEL
  1 hafta önce
  Üstat kaleminize sağlık. İçinde bulunduğumuz ekonomik dönemde Aile şirketlerini önemi ülke ekonomisi için çok önemli. Dünya ticaretinde rekabet gücümüzün artması ve Türk markalarını çoğalması ve sürdürülebilirlik ilkelerinin artması açısında Aile anayasaları hakkında daha çok farkındalıklar yaratıp emek harcamak gerekmekte bu açıdan yazınız da farkındalık için tekrar tebrikler ederim.
 • Kamil küçükyılmaz
  1 hafta önce
  Sadakat ve güven hayatta başarı ve mutluğun temeli olduğu gibi şirketlerdede temelmiş. Güzel bir yazı.
 • Seyit Ahmet Teber
  1 hafta önce
  Ülkemizde Orta ölçekli şirketlerin kahir ekseriyetini oluşturan aile şirketlerinin çok yönlü ele alınarak incelenmesi bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Bu anlamda Sayın Hocam yazınız konuya önemli katkıda bulunmuştur.
 • Alper kara
  1 hafta önce
  Aile şirketi yönetimlerinin normal şirketlere göre çok daha zor olduğunu düşünüyordum. Fakat hangi açılardan zor olacağını bu kadar farklı açılardan düşünmemiştim. Gayet güzel yazı, keyifle okudum. Elinize sağlık