Dç. Dr. Oğuzhan UÇ

Dç. Dr. Oğuzhan UÇ

Hakkında

OĞUZHAN UÇ

1999 ve 2001 yıllarında Klasik Türk Müziği eserlerini yorumladığı, iki ayrı albüm yapan Oğuzhan Uç, ayrıca pek çok solistin albüm çalışmasında besteci, aranjör, yönetmen ve enstrüman sanatçısı olarak görev almıştır. 

1993 yılında girdiği Üsküdar Musiki Cemiyeti’nde saz heyetinde bulunmuştur. Bu görevde iken tanbur, yaylı tanbur, ud, çello ve klasik kemençe sazları icracısı olarak pek çok konsere çıkmış ve saz heyeti özel çalışmalarına katılmıştır.

1988-1995 yılları arasında “Beykoz Musiki Cemiyeti” saz heyetinde bulunmuş, Dr. Suphi Ezgi’nin öğrencisi, Zekâi Dede ekolünden Dr. Fahrettin Erkinsoy ile çalışma fırsatı bulmuştur.

1989-1995 yılları arasında “Beykoz Agia Paraskevi Kilisesi”‘nde “Psaltis” olarak çalışmıştır. Burada “Aleksandrous Daravanoğlu” ile Antik Rum Müziği üzerine sohpetlerde bulunmuş ve icracılık teknikleri üzerine bilgi almıştır.

1993-1996 yılları arasında, Üsküdar’da bulunan “Çağdaş Aşıklar Mevlevi Dergahı”‘nda “mutrıban”‘da görev yapmıştır. Burada tanbur, klasik kemençe ve yaylı tanbur çalgılarını icra etmiş ve her ayın ilk pazar günü “Galata Mevlevihane”‘sinde icra edilen Âyin’lere katılmıştır.

1995 yılında “Çengelköy Musiki Derneği”‘nin repertuvar hocalığını üstlenmiş ve kürdilihicazkar, muhayyerkürdi makamlarından oluşan bir fasılı seyirci ile buluşturmuştur.

1999 yılından itibaren “Çok Sesli Makam Müziği, İstanbul Müzik Tarihi, Antik Medeniyet Müzikleri, Daskusa ve müzik kültürü, Türk Müziğinde ses tekniği kullanımı, Türk Müziği diksiyon teknikleri, Opera Sanatına yerel yaklaşım, Türk Müziğinin VII. yy dan itibaren kuramcıları ve bestecileri” konularında sempozyum, araştırma ve anlatı programları oldukça yoğun olan Oğuzhan Uç’un bu geniş öğretim bölümü burada yer almamaktadır. 

2000 yılında “Marmaris Oda Müziği” topluluğunda, kısa bir dönem çello sanatçısı olarak bulunmuştur.

Tanburi Cemil Bey’in de dahil olduğu çok çalgılılık geleneğinin devamı olan Oğuzhan Uç Tanbur, Yaylı Tanbur, Klasik Kemençe, Ud, Lavta, Bağlama, Buzuki, Gitar, Kanun, Karadeniz Kemençesi, Doğu Anadolu Kemençesi, Viyolonsel, Viyola, Keman çalgılarını da profesyonel olarak konser ve albüm kayıtlarında icra etmektedir. 

Devam eden çalışmaları arasında ;

Belgesel Alaturka Müzik Topluluğu

Her Pazartesi Taksim Masters 19:00 (Şehit Muhtar Mahallesi Beyoğlu)

Ocemut Çok Sesli Etnik Müzik Topluluğu

Her salı Altunizade Ogliv 20:00  (Eski İsmail Zühtü Paşa Hamamı)

Sazendeler Müzik Topluluğu

Her Salı Altunizade Ogliv 16:00

Özel dersler ve özel albüm çalışmaları yer almaktadır.

Tanburi Cemil Bey ve sonrasına ait olan bu çok çalgılılık geleneğinin bir parçası olan 

Oğuzhan Uç, albüm çalışmalarında ve sahne emisyonlarında bu çalgıların hepsi ile özel dinletiler ve konserler vermektedir.