20. YÜZYILIN EN BÜYÜĞÜ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Amerikalı Psikiyatri profesörü Arnold Ludwig oluşturduğu “Political Greatness Scale” (“Siyasi Büyüklük Ölçeği”)ise liderlerin görev sürelerine odaklanarak ekonomiden, sosyal mühendisliğe ve bıraktıkları siyasi mirasa kadar çok farklı ölçeklerde başarılarını değerlendiriyor. 377 liderin sıralandığı bu listede Mustafa Kemal Atatürk 31 puanla ilk sırada yer alıyor.

20. YÜZYILIN EN BÜYÜĞÜ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
07 Kasım 2023 - 23:48

Bir Facebook kullanıcısının 29 Ağustos 2020’de paylaştığı gönderide Arnold Ludwig isimli bir psikiyatri profesörünün araştırmasına göre Mustafa Kemal Atatürk’ün 20. yüzyılın en büyük devlet adamı olduğu iddia edildi. Gönderi 75 bine yakın görüntülenme ve 2 bine aşkın paylaşım aldı. iddiayı dogrulukpayi.com araştırdı. işte sonuç

 

Paylaşımda geçen metin şu şekilde:

 

“Hayatında hiç Türkiye'ye gelmemiş, Amerikalı bir psikiyatri profesörü, Adı Arnold Ludwig, bir kitap yazıyor. Adı "Dağın Kralı" King of te Mountain" Dünyada ülke yönetmiş politikacılarla ilgili bu kitap, 20. Yüzyıl'da dünya liderleri ile ilgili bir seri araştırmayı kapsıyor. Bu çalışması 18 yıl sürüyor. Dünyadaki tüm liderler arasında 2000 kişi değerlendiriliyor. Bu kapsamlı araştırma sonunda öne çıkan 377 devlet adamı belli ölçütlere göre tekrar değerlendiriliyor. Öne çıkan liderlerin hepsine aynı olmak üzere 200 kadar değişik kıstas uygulanıyor. Bu kıstaslara göre 1'den 31'e kadar değişen puanlar verilip değerlendiriliyor. Uygulanan testin tam adı “Political Greatness Scale” olarak tanımlanıyor ve buna göre sıralama yapılıyor. Örneğin, en çok Roosevelt ve Mao 30'ar puan almışken, Nehru'ya 25, Churchill'e 22, Kennedy'ye 15 puan veriliyor. Sadece bir tek lider 31 puanla ilk sırayı alıyor.

Bu lider “Visionary” (ileriyi gören, öngörülü, büyük görüş gücü olan) sıfatıyla, 20. Yüzyıl'ın en büyük devlet adamı unvanına layık görülüyor. Evet, işte o lider devlet adamı "Mustafa Kemal Atatürk'tür." Mektubu bize yazan Atatürkçü Bilim Adamları Derneği üyesi Prof. Vural Cengiz;“ En ilginç olan husus, yazılı ve görüntülü Türk medyasının bu haberi hak ettiği gibi duyurmamış olması” diyor ve ekliyor: “Türk halkı, gurur duyduğu Ata'sı hakkındaki bu güzel haberden mahrum bırakıldı. Bizlerin ilk görevi insanlarımızdan gizlenen bu gerçek bilgileri tüm millete iletmek.

 

Saygıyla.”

 

Arnold Ludwig’in Neyi Araştırmış?

 

Arnold Ludwig bir psikiyatri profesörü. 1954 yılında Swarthmore College’dan zooloji lisansı, 1958’de ise University of Pennsylvania Medical School’dan tıp doktoru unvanı almış. Halen Brown ve Kentucky Üniversitesi’nde psikiyatri ve insan davranışı profesörü olarak çalışıyor. Çok sayıda makale, kitap bölümü ve kitap yayını olan Ludwig’in en önemli kitaplarından biri 2002’de University of Kentucky Press’ten çıkan “King of the Mountain: The Nature of Political Leadership” adlı kitabı.

 

 

Ludwig giriş kısmında kitapta yönetenler neden yönetmek isterler ve onları diğer insanlardan ayıran özellikleri nelerdir sorusu üzerine yürüttüğü 18 yıllık araştırmasının sonuçlarını sunacağını belirtiyor. 1900-2000 arasında görev yapmış 199 ülkeden 1341 yöneticiyi belirleyen Ludwig, bu havuzdan ülkesinin yönetiminde büyük etkiler yapmış 377 yöneticiyi seçerek onlar üzerinde derinlemesine bir araştırma yapmış.

 

 

Ludwig liderlik tipini 6 farklı kategoride değerlendiriyor. Meşruiyetini dinden ya da belli bir soydan alan monarşik liderler, şiddet ve baskının başat rol oynadığı diktatörler, sosyal mühendisliğin ve belli bir ideolojinin teşvik edilmesine dayanan vizyoner liderler, sosyal düzeni sağlamayı öne alan otoriter liderler, bağımsızlıktan sonra geçiş sürecini yöneten geçiş dönemi liderleri ve yerleşik demokrasilerde anayasayla sınırlı demokrat liderler. Kitapta Mustafa Kemal Atatürk vizyoner liderlerin en önde geleni olarak gösterilmiş.

 

 

Ludwig’in oluşturduğu “Political Greatness Scale” ise liderlerin görev sürelerine odaklanarak ekonomiden, sosyal mühendisliğe ve bıraktıkları siyasi mirasa kadar çok farklı ölçeklerde başarılarını değerlendiriyor. 377 liderin sıralandığı bu listede Mustafa Kemal Atatürk 31 puanla ilk sırada yer alıyor.

 

İddia DOĞRU

 

Psikiyatri Profesörü Arnold Ludwig’in 377 lider üzerinde yaptığı araştırmaya göre farklı ölçeklerde başarının skorlandığı “Political Greatness Scale” de 20. yüzyılın en başarılı lideri 31 puan ile Mustafa Kemal Atatürk olmuş.

 

Kaynak: dogrulukpayi.com

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum